Genomineerden 2013

Afdrukken
Categorie: verversaward
Publicatiedatum Geschreven door Peter Blijleven

Genomineerden 2013 Op 10 april 2013 is de jury van de Ververs Award bijeengekomen voor het selecteren van de drie genomineerden uit de bijna zeventig aanmeldingen. De jury is zeer verheugd over het aantal aanmeldingen, maar ook over het niveau ervan en het enthousiasme dat uit alle inzendingen spreekt.

De aanmeldingen zijn alle beoordeeld op de antwoorden op vragen over de inhoud van de visie, de mate waarin werking van het idee is beproefd in de praktijk, de reacties uit de omgeving, eventuele drempels bij implementatie en de succesfactoren. Tijdens de beoordelingen heeft de jury ook meegewogen:

 • inhoudelijke relevantie
 • toekomstgerichtheid
 • inspirerend voor / toegevoegde waarde voor de beroepsgroep
 • aandacht voor implementatie en draagvlak
 • eigenaarschap
 • aansprekend en consistent verhaal

Uiteindelijk heeft de jury de volgende kandidaten genomineerd voor de Ververs Award:

 • Femke Gerritsen
  Als docent en ICT-coördinator verbonden aan de iPadklassen op het Bonhoeffer College, locatie Vlierstraat vmbo in Enschede. Femke is kartrekker van een ontwerp- en ontwikkeltraject voor het inrichten en vormgeven van een nieuw te vormen digitale leeromgeving, waarbij ICT-vaardigheden, communiceren en samenwerken centraal staan.
  Klik hier voor de video van Femke Gerritsen

 • Roy van As
  Als teamleider en leerkracht groep 6 verbonden aan de Mariaschool in Boven-Leeuwen. Op Roy's initiatief worden voor de vakken geschiedenis, aardrijskunde en natuur geen methodes meer gebruikt, maar wordt gewerkt met een onderzoeksmodel (analyse - ontwerp - verzameling - verwerking - presenteren - reflecteren) om onderzoekend leren bij deze basisschoolleerlingen te stimuleren.
  Klik hier voor de video van Roy van As

 • Nico van der Woude
  Als docent Nederlands en debatcoach verbonden aan het Pius X College, locatie Aalderinkshoek in Almelo (havo/vwo/tto). Nico bracht het vak forensics de school binnen, met activiteiten als debatteren, publiek spreken en interpreteren van literatuur. De werkvorm wordt ook gebruikt in andere vakken, zoals Engels, geschiedenis en economie.
  Klik hier voor de video van Nico van der Woude

Omdat de Ververs Award ook bedoeld is om andere mensen in het onderwijsveld bij het debat over het toekomstig onderwijs te betrekken, zijn we erg benieuwd naar jouw mening. Welk van de drie onderwijsvisies spreekt je het meest aan? Je stem telt mee in de uiteindelijke keuze.

 

Downloads

Oproep Mijndert Ververs voor deelname aan de Ververs Award 2013

Persbericht Nominaties Ververs Award 2013

 

5-18-57, 21-07-24. , Ververs Foundation (2013)