Genomineerden 2014

Afdrukken
Categorie: verversaward
Publicatiedatum Geschreven door Peter Blijleven

Genomineerden 2014 Op woensdag 7 mei is de jury van de Ververs Awards 2014 bijeengekomen om alle inschrijvingen te beoordelen. De jury is zeer verheugd over het aantal aanmeldingen, maar ook over het enthousiasme dat uit de inzendingen spreekt. Na uitvoerig beraad heeft de jury unaniem de volgende drie kandidaten genomineerd voor de Ververs Awards 2014  – Innovatieve onderwijspraktijk

 • Arjan van der Meij
  Laat als leraar op Christelijk College De Populier in Den Haag in de zogenaamde FABklas leerlingen zelf onderzoeken en ontwerpen. Achterliggende gedachte is dat creativiteit in banen van de toekomst steeds belangrijker wordt. Daarom moeten leerlingen op dit vlak gevoed en uitgedaagd worden. In de FABklas zijn leerlingen van klas 2 t/m klas 6 eens per drie weken bezig met hun eigen uitvindingen.
   Klik hier voor de video van Arjan van der Meij

 • Pieter Snel
  Is als onderwijsontwikkelaar nauw betrokken bij de opzet van het Tiener College in Gorichem. Het Tiener College is een programmalijn met persoonlijk en innovatief onderwijs voor 10-14 jaar. Doel van de programmalijn Tiener College is 'alles eruit halen wat er in zit'. Leerlingen werken in een omgeving die uitnodigt en traint om zelf eigenaar te worden van hun eigen leren.
   Klik hier voor de video van Pieter Snel

 • Heleen Terwijn
  Heeft IMC Weekendschool in Amsterdam opgericht (nu 10 vestigingen in het land) met als doel jongeren zelfstandig, gemotiveerd hun plaats te laten vinden in de samenleving. Hiervoor is nodig dat ze zowel zichzelf (hun interesses, hun kwaliteiten), als de samenleving leren kennen – plus het lef ontwikkelen om hun interesses te volgen. Elke zondag krijgen leerlingen tussen 10 en 14 jaar er les van professionals die met plezier hun vak uitoefenen.
   Klik hier voor de video van Heleen Terwijn

Voor de Ververs Innovatieprijs 2021 heeft de jury - na zorgvuldige bestudering van de inzendingen - besloten om voor deze prijs geen nominatieronde te houden. De reden is dat er unaniem voor één kandidaat werd gekozen. Daarnaast besloot de jury om een andere veelbelovende visie te waarderen met een aanmoedigingsprijs. Tijdens het slotevenement wordt de winnende visie gepresenteerd en wordt het veelbelovend talent in het zonnetje gezet. De betreffende kandidaten zijn inmiddels geïnformeerd.

Criteria
De aanmeldingen zijn alle beoordeeld op de antwoorden op vragen over de inhoud van de visie en bijgeleverde documentatie. Tijdens de beoordelingen heeft de jury ook meegewogen: inhoudelijke relevantie, toekomstgerichtheid, inspirerend voor / toegevoegde waarde voor de beroepsgroep, aandacht voor implementatie en draagvlak en eigenaarschap.

Downloads

Oproep Femke Gerritsen (winnaar Ververs Award 2013) voor deelname aan de Ververs Award 2014

Persbericht 140508 Persbericht Nominaties Ververs Awards 2014

10-43-03, 16-06-24. , Ververs Foundation (2013)