Ververs Awards

Afdrukken
Categorie: Nieuws

In januari 2013 hebben de Ververs Foundation en SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) het initiatief genomen tot de instelling van de Ververs Award, een stimuleringsprijs voor inspirerende onderwijsvisies.
 

De Ververs Award is in het leven geroepen om het inhoudelijk gesprek over ons toekomstige onderwijs op gang te brengen en te houden. Wat is in de toekomst voor leerlingen de moeite waard om te leren?
 

Zie www.verversaward.nl

6-14-47, 21-07-24. , Ververs Foundation (2013)