Ververs en Freudenthal

Afdrukken
Categorie: Projecten

Pilotproject "Rekenen-wiskundeonderwijs voor de informatiemaatschappij"
Door: Frans van Galen
Werkzaamheden december 2006 - mei 2007
 

Inleiding
Per 2006 is binnen de Ververs Foundation een samenwerkingsproject gestart met het Freudenthal Intituut rondom rekenen en wiskunde voor het basisonderwijs (o.a. internetspel over treinen rondom de analyse en interpretatie van grafieken door kinderen).
 

Publicatie
Eindresultaat van het project is de publicatie "Dynamische grafieken op de basisschool" (auteurs Frans van Galen en Koeno Gravenmeijer).

6-38-59, 21-07-24. , Ververs Foundation (2013)