Publiceren op het internet

Afdrukken
Categorie: Projecten

Publiceren op internet – kan dat gemakkelijker?
Door: dhr. W. Aalbers

Periode: 2002-2005

Centrale focus van het project Publiceren op internet – kan dat gemakkelijker?
In 2002 heeft de Ververs Foundation een subsidie toegekend aan de PABO Meppel van de Hogeschool Drenthe voor het project Publiceren op internet – kan dat gemakkelijker?. Het doel is het ontwikkelen van software voor het publiceren van werkstukken van basisschoolleerlingen op internet, vanuit de filosofie van Media-educatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat media steeds een rol spelen in het informatie?/leerproces. Dat proces kent vier fasen: verzamelen van informatie, opslaan, ordenen en presenteren. Met name voor de fase Presenteren zocht PABO Meppel naar middelen om presentaties op Internet mogelijk te maken. In het kader daarvan is de subsidieaanvraag voor het project Publiceren op internet – kan dat gemakkelijker? gedaan.

Achtergrondinformatie / kader
Het project Publiceren op internet – kan dat gemakkelijker? richt zich met name op de leeromgevingen Noordelijk AtlasProject (NAP) en Taal en Media en de opleidingsactiviteiten rond Media-educatie. Een korte schets van deze leeromgevingen is:

  • In het NAP maken leerlingen van basisscholen een inventarisatie van het gebied waarin zij leven. Elk gebied wordt gerepresenteerd door een NAP-huis. Een NAP-huis vertegenwoordigt een vierkant van ongeveer 5*5 km en geeft toegang tot informatie over de streek waarin het huis is gesitueerd.
  • In de leeromgeving Taal en Media schrijven basisschoolleerlingen wekelijks stukjes voor hun klassenkrant. Deze krant bestaat uit teksten en beeldmateriaal over de meest uiteenlopende onderwerpen. Een aantal leerlingen vormt de redactie die een keuze maakt uit de aangeleverde teksten, De redactie zet de klassenkrant in elkaar en verzendt deze per e-mail naar andere scholen. Leerlingen van verschillende scholen wisselen wekelijks digitaal hun klassenkranten uit.

De ervaring van PABO Meppel is dat een groot leereffect/leeropbrengst wordt bereikt als pabo-studenten samen met basisschoolleerlingen in digitale leeromgevingen kleine projecten uitvoeren. Docenten van de pabo en leraren in het basisonderwijs faciliteren daarbij het leerproces van student en leerling. Dit is dan ook de onderwijsfilosofie van de hiervoor genoemde en andere leeromgevingen van de PABO Meppel. Zowel studenten als leraren van de betrokken basisschool leren media op een betekenisvolle manier te gebruiken in hun onderwijs.

De leeromgevingen NAP en Taal en Media zijn volledig opgenomen in het curriculum van de PABO. Studenten in het derde en vierde jaar begeleiden scholen bij het uitvoeren ervan, nadat ze zelf geschoold zijn door middel van korte cursussen. Zo voert op dit moment een student een NAP-circuit uit met 12 scholen in Noord Overijssel als afstudeerproject.
In het kader van Taal en Media voeren twee andere 4e jaars studenten ook een afstudeerproject uit met de Krantmodule op scholen in Wolvega en Oldemarkt.

Geïnteresseerden kunnen vrij toegang krijgen tot zowel de leeromgevingen NAP en Taal en Media als de bijbehorende materialen via de Portal P3 (www.p3site.nl). Deze materialen variëren van handleidingen tot leerplandocumenten. De informatie over en materialen voor de opleidingsactiviteiten ‘Media-educatie’ van de PABO Meppel zijn te vinden op de website van de Stichting Media-educatie (www.media-educatie.nl), waarmee de PABO Meppel samenwerkt.

Probleemstelling en doelstelling
In de leeromgevingen NAP en Taal en Media staat publicatie van het werk van leerlingen van de deelnemende scholen centraal. PABO Meppel zocht hiervoor naar middelen om presentaties op Internet op een gebruiksvriendelijke en op de doelgroep afgestemde wijze mogelijk te maken. De Ververs Foundation heeft de realisatie van deze wens mogelijk gemaakt.

De doelstellingen van het project Publiceren op internet – kan dat gemakkelijker? zijn:

  • Voor NAP: Het ontwikkelen van een Webpagina-maker, waarmee basisschoolleerlingen rechtstreeks hun werkstukken of presentaties op het internet kunnen plaatsen.
  • Voor Taal en Media: Het ontwikkelen van een Krantmodule, waarmee de redactie, die bestaat uit leerlingen, hun krant rechtstreeks op internet kunnen publiceren.

Realisatie
1. Webpagina-maker

De Webpagina-maker is een webeditmodule die in verschillende applicaties kan worden ingebouwd. Gebruikers (leerlingen, studenten, e.a.) kunnen hiermee online webpagina’s bouwen, zonder dat zij kennis hebben van bijvoorbeeld de veel toegepaste programmeertaal HTML.

In samenwerking met het ICTinnovatiecentrum (onderdeel van het Noorderpoortcollege in Groningen) is gezocht naar oplossingen die aan de bovenstaande wensen en specificaties konden voldoen. De bouw van de webpagina-maker is door dit bedrijf uitgevoerd in de periode september 2002 – februari 2003.

De Webpagina-maker is begin 2003 uitgetest door studenten met twee basisscholen en later in april-juni 2003 in het sITEs-project aan de Universiteit van Lüneburg. Een student van de PABO Meppel heeft een handleiding Werkboekje Webpagina-maker (inmiddels weer herzien door andere studenten) voor leerlingen gemaakt. De laatste versie is opgenomen als bijlage 1.

In de tussentijd was het NAP in het internationale samenwerkingsverband ITE (Internationalisation and Innovation Teacher Education) uitgegroeid tot een internationale multimediale leeromgeving sITEs. In 2002 heeft Wim Aalbers, docent Onderwijskunde en Media-educatie van de PABO Meppel, een workshop over sITEs gehouden voor stafleden van universiteiten uit Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Engeland in Lüneburg. In 2003 heeft hij er de eerste sITEs-International Class begeleid. Deze International Class bestaat uit pabo-studenten uit verschillende landen, die met de webpagina-maker aan het werk zijn geweest. Het was zo'n succes, dat de ITE-organisatie (Internationalisation and Innovation of Teacher Education) heeft besloten de webomgeving (met de Webpagina-maker) een vast onderdeel te laten uitmaken van de jaarlijkse International Class. Zie eventueel voor de evaluatie: www.itesite.org/sites/International%20Class/Evaluation%202003.htm
Toepassingen van de Webpagina-maker zijn te zien op www.nap.nhl.nl en op www.itesite.org/sites

2 Krantmodule

De Krantmodule is een webbased applicatie, waarmee gebruikers online een krant met verschillende pagina’s kunnen maken. Elke pagina kan een andere opmaak hebben en bevat verschillende artikelen. Oude artikelen komen in het archief van de betreffende pagina. De module is voorzien van een forumfunctie en de mogelijkheid om bij publicatie een email te sturen naar een adreslijst. Basisschoolleerlingen en pabo-studenten kunnen op internet met deze krantmodule op een flexibele manier hun werkstukken/presentaties met afbeeldingen, filmpjes etc. publiceren.

Ook deze toepassing is in samenwerking met het ICTinnovatiecentrum (onderdeel van het Noorderpoortcollege in Groningen) ontwikkeld. De Krantmodule is gemaakt in de periode van februari 2003 tot eind december 2003.

Er is eerst een proefkrant gemaakt om te laten zien hoe een krant er uit kan zien en er is ook de mogelijkheid voor de bezoeker om zelf te experimenteren en een krant op te zetten. Na een proefperiode is de Krantmodule op grotere schaal voor diverse projecten van de PABO Meppel ingezet. In januari 2004 zijn derdejaars studenten er, na een oefening op de PABO mee aan het werk in het kader van hun keuzeproject in basisscholen.

De krant wordt momenteel bij de PABO Meppel op drie manieren ingezet:

  • als onderdeel van het derdejaars project Krant in de Klas (Taal en Media) – 8 basisschoolklassen in 2004. In bijlage 2 is de beschrijving van de projectopdracht voor studenten weergegeven. En verder is bijlage 3 de handleiding van de krantmodule voor basischoolleerlingen opgenomen.
  • als afstudeerproject voor twee vierde jaars studenten
  • als publicatiemiddel bij Media-educatie in het tweede jaar. In bijlage 4 is de handleiding voor de studenten weergegeven.

Toepassingen van de krantmodule vindt u op:

3 Conclusie
De belangrijkste opbrengsten van het project Publiceren op internet – kan dat gemakkelijker? zijn:

  • De Webpagina-maker
  • De Krantmodule

Het effect van de totstandkoming van deze toepassingen is al merkbaar in het onderwijs. Leerlingen en studenten maken veelvuldig gebruik van de mogelijkheden om content te publiceren via internet. Ervaringen leren dat bediening en gebruiksmogelijkheden de drempel voor webpublicatie hebben verlaagd. Verder wordt uitwisseling van informatie via internet als een welkome aanvulling gezien op bestaande mogelijkheden. De bijdrage van de Ververs Foundation heeft deze succesvolle toepassingen mogelijk gemaakt.

Hoe kunnen anderen dan het eigen instituut ook profiteren van het product, geef aan hoe het product door derden kan worden bekeken en verkregen
De webpaginamaker is beschikbaar in het NAP en het sITEs-project. Iedere basisschool die inschrijft op het project maakt hier gebruik van. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De module kan eventueel tegen in andere leeromgevingen van derden worden ingebouwd. Eventuele kosten voor inbouw, aanpassing en hosting zullen voor rekening zijn van de school.

De Krantmodule is, naast gebruik door studenten voor Media-educatie en Taal en Mediaprojecten, tegen geringe vergoeding (plm. € 100,- per jaar voor bewerking en hostingskosten) beschikbaar voor alle basisscholen in Nederland.
Contactpersoon

PABO Meppel/Hogeschool Drenthe
Wim Aalbers
Van der Duijn van Maasdamstraat 1
7942 AT Meppel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

7-17-25, 21-07-24. , Ververs Foundation (2013)