Posterpresentatie classificatie digitale leermiddelen

Afdrukken
Categorie: Projecten

Door: Universiteit Twente: Faculteit Gedragswetenschappen, Curriculumtechnologie
Ellen van den Berg, Peter Blijleven en Leanne Jansen

Periode: voorjaar 2001

Website Faculteit Gedragswetenschappen (EDMM): http://www.gw.utwente.nl/

Naar aanleiding van het ontwikkelde classificatiesysteem is een paper geschreven met als titel: 'Digital learning materials: classification and implications for the curriculum' (Van den Berg, Blijleven en Jansen, 2001). In dit paper wordt aandacht besteed aan de implicaties die de diverse componenten van het classificatiesysteem voor het curriculum hebben. Dit paper is tijdens de Onderwijs Research Dagen 2001 in de vorm van een posterpresentatie gepresenteerd.

download het paper

6-58-07, 21-07-24. , Ververs Foundation (2013)